Over het project

Vernieuwing en uitbreiding is noodzakelijk

De school heeft dringend vervangende nieuwbouw nodig voor de kleuterschool. 
Met het huidige gebouw kan de school nauwelijks meer voldoen aan de moderne kwaliteitsstandaard van onderwijs en aan de regelgeving van de betrokken autoriteiten.

Vervangende nieuwbouw kleuterschool

Zo’n 280 kinderen krijgen kleuteronderwijs op de school van de Sisters of Nazareth. De huidige kleuterschool werd gebouwd aan het eind van de 19e eeuw. In feite is het een huis dat dateert uit 1860. Leslokalen en facilitaire ruimtes werden toegevoegd om aan de behoeften van het groeiend aantal leerlingen te voldoen.

De ruimtes voldoen niet langer aan de regelgeving van het Ministerie van Onderwijs. De kinderen verblijven in een zeer verouderd gebouw met onoplosbare problemen ten aanzien van veiligheid en basiscomfort. Het merendeel van de lokalen is veel te klein, terwijl andere lokalen het zonder adequate luchtverversing moeten stellen. Er zijn slechts tien toiletten voor de bijna driehonderd kinderen.

Scheuren in dragende muren zijn te wijten aan een verschil in bebouwing en de fundamenten van het gebouw kunnen seismische bewegingen niet weerstaan als er zich een aardbeving zou voordoen.

Veiligheidsvoorschriften worden steeds strenger, en niet ten onrechte. Dat brengt problemen met zich mee ten aanzien van ramen (afmetingen, hoogte vanaf de vloer), natuurlijke ventilatie, verlichting, deuren (afmetingen, de richting van de opening), breedte van gangen, trappen tussen de klaslokalen, de ruimte per kind in een klaslokaal, enzovoort.

De zorg over de veiligheid kan resulteren in het sluiten van de kleuterschool omdat het onmogelijk zal blijken om de jaarlijkse vergunning van het Ministerie van Onderwijs te verkrijgen.

Financieel

Er is inmiddels een projectplan opgesteld om nieuwbouw van de kleuterschool te kunnen realiseren. De financiële middelen hiervoor moeten worden opgebracht uit de achterban. In Israël is het niet zo dat de overheid subsidies verstrekt zoals dat in Nederland wel gebeurd.

De Sisters of Nazareth hebben reeds een aanzienlijk bedrag ontvangen vanuit het Convent van de Sisters of Nazareth. Ook is de grond beschikbaar, het betreft een perceel dat bij de school hoort. Het overige bedrag probeert de school door middel van sponsoracties bij elkaar te krijgen. Ouders, leerlingen en oud-leerlingen dragen hun steentje hieraan bij. Echter, de economische situatie in Israël, de hoge werkloosheid en de hoge kosten voor levensonderhoud, zorgen ervoor dat men over beperkte financiële middelen beschikt. Vandaar dat de stichting zich inzet om de school financieel te steunen.