Over onze motivatie

De stichting voelt zich betrokken bij christen-Arabieren in Israël. Om dit concretiseren wil de stichting de school van de Sisters of Nazareth te Haifa steunen. Uit eigen ervaring weten we dat de school goed onderwijs biedt. Er is echter meer te zeggen over onze redenen de school te steunen.

We vinden het van groot belang dat:

  • Kinderen een veilige leeromgeving hebben. Het huidige kleuterschoolgebouw is dat niet. Het gebouw dreigt te worden afgekeurd waardoor kleuters geen plek meer hebben op de school.  Als er geen voorziening is voor kleuters, zal het aantal aanmeldingen van de school afnemen.
  • De school een samenbindende factor is en blijft voor de christelijke gemeenschap in Haifa. Men ontmoet elkaar bij de school onder andere voor activiteiten die de school organiseert.
  • De Sisters of Nazareth zich kunnen blijven inzetten voor de Arabische bevolking. Niet alleen voor christenen maar ook voor anders gelovigen. Zo worden armlastige gezinnen financieel ondersteund, bijvoorbeeld door hen minder schoolgeld te laten betalen.
  • Er christelijk onderwijs wordt gegeven aan kinderen en jongeren. De christelijke bevolking in Israël is een minderheid van nog geen 2%. De meesten zijn Arabisch. Dit betekent dat de christelijke bevolkingsgroep een minderheid binnen een minderheid is. De meeste Arabieren zijn moslim. Qua levensstijl zijn er verschillen tussen joden, moslims en christenen. Voor christelijke jongeren leidt dit niet zelden tot identiteitsproblematiek (waar hoor ik bij) . De school kan deze problematiek niet voorkomen. Wel geeft de school leerlingen waardevolle bagage mee om te kunnen functioneren in de maatschappij.
  • Onze steun een bemoediging is voor  mede-christenen in Israël. Er zijn mensen die zich zorgen maken over een ontwikkeling onder de christelijke-Arabische bevolking. Velen van hen trekken weg naar andere landen bijvoorbeeld voor studie. Zij keren vaak niet meer terug naar Israël. Men vreest dat de groep Arabische christenen in Israël steeds kleiner wordt.
  • We een bijdrage kunnen leveren aan dialoog tussen Arabieren en Joden. Die noodzaak is er omdat er in de (recente) geschiedenis veel is gebeurd wat invloed heeft op de verschillende bevolkingsgroepen in Israël. Hierdoor zijn er wederzijdse spanningen ontstaan wat merkbaar is in het dagelijks leven. We geloven in dialoog als middel om begrip en respect op te kunnen brengen voor elkaars standpunten en om vooroordelen tegen te gaan. Om daarmee te bereiken dat men niet naast elkaar leeft maar ‘samen leeft’. Een goed middel om de dialoog op gang te brengen onder jongeren, is het bieden van een uitwisselingsprogramma tussen de school en Joodse scholen in Haifa. De stichting wil hier van harte aan bijdragen en waar nodig ondersteunen om het uitwisselingsprogramma vorm te geven.