Over de stichting

Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa zet zich in voor christen-Arabieren in Israël. Dit wordt concreet door het steunen van een christelijke Arabische school in Haifa: het Convent van de Sisters of Nazareth. Dat doen we op verschillende manieren:

  • Door het bieden van financiële steun voor het nieuwbouwproject van de school;
  • Bijdragen aan het opzetten van uitwisselingsprogramma’s tussen scholen in Haifa en Nederland;
  • Door meer bekendheid te geven aan het bestaan van christen-Arabieren in Israël.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 personen:

Dhr. A.W. van Vugt, voorzitter
Mw. T. Blokland, secretaris
Dhr. M.J. van de Geest, penningmeester
Dhr. L.A. Prins, algemeen bestuurslid
Dhr. G. Sekeris, algemeen bestuurslid

Er zijn twee adviseurs op vrijwillige basis werkzaam voor de stichting:

Dhr. Gibran Siman
Mw. Johanneke Siman-Sekeris

De adviseurs werken vanuit Haifa en zijn de contactpersonen tussen de school en het bestuur van de stichting.