Contactgegevens

Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa

Bergstraat 34
3811 NJ Amersfoort
Email: info@vriendenvanhaifa.nl

Bank:
IBAN: NL36RABO0163648980
BIC (Swift code): RABONL2U

Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 53704703

Bij de Belastingdienst staat de stichting als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd onder RSIN 850983393.